За подстицање организованог туристичког промета пет милиона динара

Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Предлог закона о изменама и допунама Закона о заштити природе, којим се прецизније дефинишу поступак Оцене прихватљивости за еколошку мрежу и одредбе о еколошкој мрежи.

Извор: freepik.com, аутор: slon.pics
Извор: freepik.com, аутор: slon.pics

На овај начин се један од најважнијих процеса у заштити природе, а то је процес успостављања еколошке мреже Србије, односно еколошке мреже Европске уније НАТУРА 2000, дефинише у складу са захтевима Директиве о очувању природних станишта и дивљих животињских и биљних врста и Директиве о очувању дивљих птица.

Уводи се одредба која прописује да подручјем еколошке мреже, које је истовремено и заштићено подручје или се налази у оквиру границе заштићеног подручја или се са њим граничи, управља управљач тог заштићеног подручја.

Законским решењима омогућено је и формирање Савета корисника заштићеног подручја. На овај начин врши се даље усклађивање са прописима Европске уније.

На данашњој седници усвојен је Предлог закона о потврђивању Споразума о партнерству, трговини и сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске, Заједничке декларације у вези са трилатералним приступом правилима о пореклу и Заједничке декларације о вези између Протокола о Ирској/Северној Ирској и Споразума о партнерству, трговини и сарадњи.

Овај споразум обезбедиће да се пословање привредних субјеката обе земље регулише билатералним преференцијалним, а не општим правилима, односно да компаније извозници и увозници наставе са пословним активностима у редовном обиму и без новонасталих оптерећења, са циљем даљег раста њихових активности.

Посебан интерес Србије је да се будући трговински односи заснивају на нивоу трговинске либерализације која је одобрена у оквиру Споразума о стабилизацији и придруживању. Тиме се обезбеђује сигурност и предвидљивост, односно континуитет у економским односима.

С обзиром на то да је туризам као привредна грана током пандемије коронавируса претрпео највеће губитке, Влада је усвојила Уредбу о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења организованог туристичког промета на територији Републике Србије.

На основу Уредбе, којом је обезбеђен буџет од укупно пет милиона динара, право на доделу субвенција имају туристичке агенције – организатори туристичког путовања, регистроване на територији Србије, а које поседују прописану лиценцу, и то по реализацији организованог довођења туристичких група домаћих или страних туриста (најмање 15 туриста).

Износ средстава субвенција за остварена три до четири ноћења за организовано туристичко путовање, односно за остварена два до четири ноћења за међународни конгрес/међународни корпоративни догађај, по страном туристи износи 15 евра, а износ средстава субвенција за остварених пет и више ноћења за организовано туристичко путовање, односно за међународни конгрес/међународни корпоративни догађај, по страном туристи износи 20 евра.

Влада је донела одлуку да Тузланском кантону у Босни и Херцеговини упути донацију од 5.000 доза вакцина произвођача „Астра-зенека“ са циљем да се грађанима тог кантона помогне у борби против коронавируса и постизању колективног имунитета.

Извор: Влада Србије

Прочитајте и ово:

Из ове категорије: