Važni telefoni

Hitna pomoć

018 194

Policija

0181 192

Vatrogasna služba

018 193

Tačno vreme

018 195

Prijava telegrama

018 196

Prijava smetnji

018 977

PTT obaveštenja

018 988

Kontrolor poštonoša

018 518 186

Broj za reklamaciju telefonskih računa

018 9813

Tržišna inspekcija

018 515 522

JKP „Medijana“

018 4558 111

Centar za obaveštavanje

018 985

Dežurna apoteka „Ćele Kula“

018 512 336

Vodovod

018 239 774

Dimničarske usluge

018 4524 882

Toplana

018 4239 188

Saobraćajna policija

018 527 767

Veterinarska stanica

018 4241 499

Stambene hitne intervencije

018 4235 177

Pomoć na putu

018 987

EPS

018 518 500

Novo groblje

018 4560 690

Klinički centar

018 506 900

Ginekologija

018 4233 482

Dom zdravlja

018 4251 699

Železnička stanica

018 264 625

Autobuska stanica

018 255 177

Aerodrom

018 4582 828

Auto moto društvo

018 987

Komunalna Policija

018 4150 201

Pozivni broj za Niš: 018