Важни телефони

Хитна помоћ

018 194

Полиција

0181 192

Ватрогасна служба

018 193

Тачно време

018 195

Пријава телеграма

018 196

Пријава сметњи

018 977

ПТТ обавештења

018 988

Контролор поштоноша

018 518 186

Број за рекламацију телефонских рачуна

018 9813

Тржишна инспекција

018 515 522

ЈКП „Медијана“

018 4558 111

Центар за обавештавање

018 985

Дежурна апотека „Ћеле Кула“

018 512 336

Водовод

018 239 774

Димничарске услуге

018 4524 882

Топлана

018 4239 188

Саобраћајна полиција

018 527 767

Ветеринарска станица

018 4241 499

Стамбене хитне интервенције

018 4235 177

Помоћ на путу

018 987

ЕПС

018 518 500

Ново гробље

018 4560 690

Клинички центар

018 506 900

Гинекологија

018 4233 482

Дом здравља

018 4251 699

Железничка станица

018 264 625

Аутобуска станица

018 255 177

Аеродром

018 4582 828

Ауто мото друштво

018 987

Комунална Полиција

018 4150 201

Позивни број за Ниш: 018