akcija

Pomozimo Marku koji boluje od teške bolesti i živi u teškim uslovima…

NOVA AKCIJA U NIŠU SAKUPLJANJA SITNOG ELEKTRIČNOG I ELEKTRONSKOG OTPADA