Ministarstvo odbrane Vlade Republike Srbije i Vojska Srbije raspisali su danas konkurse za prijem novih pripadnika u jedinice Kopnene vojske – Prvu brigadu, Drugu brigadu, Treću brigadu i Četvrtu brigadu KoV, Mešovitu artiljerijsku brigadu, Tenkovski bataljon T-72M i Oklopno-izviđački bataljon.

Mladići i devojke od 18 do 30 godina koji žele da pokažu odgovornost i patriotizam, a čiji je izbor siguran posao, mogućnost usavršavanja i napredovanja, kao i beneficirani radni staž, imaju priliku da se prijave na konkurse do 15. oktobra i pronađu svoje mesto u jedinicama Kopnene vojske.

Konkursi su raspisani za formacijska mesta različitih profila i stručne spreme, među kojima su izviđači, snajperisti, strelci, nišandžije, puškomitraljesci, vozači tenka i motornog vozila, vatrogasci, radio-telegrafisti, topografi, radiofonisti.

Budućim kandidatima na raspolaganju su i radna mesta čuvara, bolničara, stomatoloških tehničara, kuvara, krojača i mehaničara, a mesta službovanja su Novi Sad, Bačka Topola, Sremska Mitrovica, Kraljevo, Valjevo, Novi Pazar, Niš, Kuršumlija i Vranje.

Prijave za konkurse mogu da podnesu svi zainteresovani mladići i devojke koji ispunjavaju propisane opšte i posebne uslove.

Kandidati koji imaju odgovarajuću stručnu spremu za mesto na koje konkurišu i uspešno prođu zdravstvene, psihofizičke i bezbednosne kriterijume, dobiće priliku da stupe u profesionalnu vojnu službu na određeno vreme u trajanju od šest meseci, uz mogućnost produžetka ugovora o radu na period do tri godine i njegovog kasnijeg obnavljanja.

Na konkurs mogu da se prijave i kandidati koji nisu završili vojnu obuku sa oružjem i oni će biti upućeni na ovu vrstu obuke radi sticanja uslova za prijem u profesionalnu vojnu službu.

Kandidati koji nisu odslužili vojni rok sa oružjem dužni su da se pre prijavljivanja na konkurs jave nadležnom regionalnom centru Ministarstva odbrane radi uvođenja u vojnu evidenciju.

Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije uputili su poziv svim zainteresovanim kandidatima da na delu dokažu odgovornost, spremnost, hrabrost i patriotizam služeći svojoj zemlji kao pripadnici jedinica Kopnene vojske.

Detaljne informacije o konkursima za prijem u jedinice Kopnene vojske mogu se pronaći na sajtu Ministarstva odbrane na ovom linku.