Апел потрошачима да купују само прописно декларисану храну

Управа за ветерину Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Владе Републике Србије апеловала је данас на потрошаче, поводом наступајућих ускршњих празника, да купују прописно декларисану храну и то на местима која су за то регистрована.

Фото: Влада Србије
Фото: Влада Србије

У саопштењу се наводи да у време наступајућих ускршњих празника, а услед повећаног промета хране животињског порекла, нарочито рибе, меса и јаја, ветеринарски инспектори Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, поред редовних инспекцијских надзора, спроводе и ванредне односно координисане контроле, свих места на којима се прометује храна животињског порекла у свим окрузима Србије.

Ове контроле се планирају и изводе у складу са анализом ризика, са посебним освртом на места на којима се у празничне дане очекује већа понуда, али и потражња.

У објектима за промет на мало и зеленим пијацама, ветеринарска инспекција контролише порекло, следљивост у производњи, спровођење дијагностичких испитивања јата која се користе за производњу конзумних јаја као и параметара безбедности конзумних јаја као хране, услове чувања, складиштења и излагања продаји, рокове употребе и декларисање.

Ветеринарски инспектори су током 2022. године извршили 4.897 редовних и ванредних инспекцијских надзора у објектима за промет на мало који стављају у промет храну животињског порекла.

Током контрола утврђено је 1.581 неусаглашености, донето је 1.160 решења за отклањање неусаглашености и поднете су 273 пријаве надлежним прекршајним судовима због кршења одредби Закона о безбедности хране.

Из разлога небезбедности по потрошаче (храна без доказа о пореклу, неправилне декларације, неправилни услови чувања, протекао рок трајања и сл.) у овом периоду искључено је из промета и нешкодљиво уништено 31.688,50 килограма меса и производа од меса, 10.586,19 литара млека и производа од млека, 839 килограма рибе и производа од рибе и 10.586 јаја и производа од јаја.

Ветеринарска инспекција у оквиру својих редовних активности и у складу са овлашћењима, врши стални надзор у објектима за производњу, прераду, складиштење и промет хране животињског порекла – специјализованим малопродајним објектима (месаре, рибарнице, продавнице млечних производа), продавницама деликатеса, самопослугама, мегамаркетима, ресторанима, посластичарницама, киосцима брзе хране и зеленим пијацама.

Апелујемо на потрошаче да храну купују на местима која су за то регистрована и храну која је прописно декларисана, односно да се понашају са „пажњом доброг купца“, али и да пријаве сваку сумњу на неправилност надлежној ветеринарској инспекцији како би могла предузети законом прописане мере и санкционисати субјекте у пословању са храном код којих се те неправилности утврде.

Како би се избегао ризик по здравље људи, потрошачима се препоручује следеће:

  • Куповати храну искључиво у регистрованим или одобреним објектима за производњу и продају хране – самопослугама, хипермаркетима, специјализованим малопродајним објектима (месаре, рибарнице), или од локалних произвођача који су регистровани за производњу по традиционалним методама;
  • На пијацама, куповати јаја од регистрованих произвођача, где је јасно истакнут регистарски број газдинства и датум производње јаја; производе од млека и меса који су изложени продаји на прописаним температурама (расхладне витрине);
  • Обратити пажњу на хигијену лица која манипулишу храном, хигијену посуда и алата који се користе при руковању храном;
  • Проверити декларацију производа која треба да садржи најмање назив произвођача, контролни број објекта, датум клања/производње/замрзавања, рок употребе и температуру чувања хране;
  • Поштовати упутства произвођача о начину припреме хране и начину конзумације; нарочитo обратити пажњу на рок трајања производа пре и после отварања или манипулације;
  • Обратити пажњу на квалитет производа (изглед, боја, мирис, евентуална оштећења, буђ или непријатни мириси);
  • Не куповати унапред самлевено месо, већ захтевати да се месо самеље у присуству потрошача, сем ако није оригинално упаковано и декларисано;
  • Сачувати фискалне рачуне;

У случају уочених неправилности, обратити се надлежној инспекцији.

Контакт адресе, бројеви телефона и адресе електронске поште одсека ветеринарске инспекције у управним окрузима се налазе на интернет страници Управе за ветерину.

Прочитајте и ово:

Из ове категорије: