Ministar zdravlja u Vladi Republike Srbije Zlatibor Lončar saopštio je da je to ministarstvo danas zaključilo ugovor o nabavci najsavremenijih aparata za spoljašnju zračnu terapiju – linearnih akceleratora najnovije generacije, sa ciljem zamene dotrajalih uređaja u radioterapijskim centrima.