Град Ниш расписао конкурс за медије у 2019.

Конкурс Града Ниша за суфинансирање медијских пројеката у области јавног информисања изашао је пре неоклико дана на званичном сајту града. 

Камера, медији, фото: Марко Миладиновић, портал ,,Нишке новине''
Камера, медији, фото: Марко Миладиновић, портал ,,Нишке новине“

Град Ниш ће корисницима по Конкурсу одобрити средства у складу са чланом 9597. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Сл. гласник РС“, бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014), по правилима за доделу државне помоћи мале вредности (де минимис државна помоћ) и чланом 87. исте уредбе.

Висина средстава предвиђених за пројекте производње медијских садржаја утврђена је у укупном износу од 79.000.000 динара.

Највећи износ средстава који се одобрава по пројекту је 15.000.000,00 динара, а најмањи износ који се одобрава је 150.000,00 динара.

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта. Пројектима који се реализују путем штампаних медија, на радију и интернет порталима, средства ће се додељивати у складу са чланом 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), односно по правилима за државну помоћ мале вредности (де минимис државна помоћ).

Прочитајте и ово:

Из ове категорије: