zapošljavanje

Za mere aktivne politike zapošljavanja 6,5 milijardi dinara

Ekonomija

Subvencije za zapošljavanje, prva plata za 10.000 mladih

Posao

Dodatna zapošljavanja u Gerontološkom centru Niš