umanjenje

Sastanak

Prihvaćen predlog boraca – evo o čemu je reč