šuštavac kod krava

Evo šta je ustvari to

ŠTA JE ŠUŠTAVAC KOJI JE POKOSIO KRAVE NA STROJ PLANINI