Pravoslavna Eparhija Niška

Osvećenje novog doma porodice Stefanović iz Crnog Vrha kod Medveđe