pio

Ekonomija

Pomoć od 20.000 dinara svima koji su do danas podneli zahtev za penziju

Veći minimalac, veći neoporezivi deo, manji doprinosi za PIO