novorođenčad

Ovaj poslanik je upitao kada će početi isplata 300.000 dinara za prvo dete, kao što je OBEĆANO!

Ovo je poslanik koji traži da država u siromašnim sredinama za prvo dete uplaćuje 450.000 DINARA!