Natalitet

BESPOVRATNA SREDSTVA ZA MERE POPULACIONE POLITIKE LOKALNIM SAMOUPRAVAMA U 2020. GODINI

Ovo je poslanik koji traži da država u siromašnim sredinama za prvo dete uplaćuje 450.000 DINARA!