Mere pojačane kontrole saobraćaja

Policija

Mere pojačane kontrole saobraćaja u zonama škola i u narednom periodu