Međunarodni dan starijih

1. oktobar

Međunarodni Dan starijih osoba: Poštovanje ljudskih prava i povećanje penzija u Srbiji