kosare rat kim junaci heroji

„Mi nemamo rezervne položaje“ 23 godine od završetke bitke na Košarama