kontrola meda

Inspekcija

KONTROLA: Od 25 analiziranih uzoraka meda – 22 falsifikata