Knez selo

Svako naselje je bitno

Gradski karavan u Knez Selu: Vodovod i asfalt na vrhu liste prioriteta