Izbori Veliki Trnovac skupština RIK

Kada možemo očekivati konačne rezultate parlamentarnih izbora?