Gradska kuća

Grad i narod zajedno

Prijem građana u Gradskoj kući – jedan od najvećih problema ozakonjenje