fiskalizacija

Sve tehnički spremno za primenu e-faktura od 1. maja

Neće biti produžetka roka za eFiskalizaciju