bolest kod krava

Neophodna vakcinacija

Ozbiljna kriza na Staroj planini: Od šuštavca uginulo šest krava, apel za hitnu vakcinaciju stoke