Arheološko nalazište

Medijana

Arheološko nalazište Medijana u Nišu: Prozor kroz rimski luk