2020 godina

2020. godina

Ovu godinu proglasiti godinom solidarnosti i saradnje na globalnom nivou