Одредбе нацрта закона из области унутрашњих послова погрешно протумачене у медијима

Министарство унутрашњих послова Владе Републике Србије организовало је данас конференцију за новинаре поводом јавне расправе о сету нацрта закона из области унутрашњих послова, како би разјаснили све недоумице које су у јавности изнете у вези са овим документима.

У питању су Нацрт закона о унутрашњим пословима, Нацрт закона о обради података и евиденцијама у области унутрашњих послова, Нацрт закона о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, Нацрт закона о изменама и допунама Закона о оружју и муницији, Нацрт закона о изменама и допунама Закона о националном ДНК регистру и Нацрт закона измена и допуна Закона о азилу и привременој заштити.

Заменица секретара МУП-а Милица Бонџић указала је на то да су бројне одбредбе погрешно протумачене у медијима и да постоји могућност да неки чланови закона буду прецизирани.

Она је објаснила да је одредбама о биометријском надзору, које су претходних дана изазвале бурне реакције јавности, предвиђено да се биометријски подаци користе уз одобрење суда, а у случајевима трагања за учиниоцима најтежих кривичних дела.

Према њеним речима, полиција ће користити тај систем у случајевима трагања за извршиоцима најтежих кривичних дела и у ситуацијама трагања за несталим особама за које се сумња да су жртве тих кривичних дела.

Полицијски службеник, како је објаснила, може у сврху провере идентитета да користи резултат подударности карактеристика лика ради проналажења извршиоца кривичног дела, затим проналажење лица за која се основано сумња да припрема извршење кривичног дела тероризма и ради проналажења лица за које се основано сумња да је жртва крвичног дела.

Бонџић је додала да ће полицијски службеник користити биометријске податке уколико не може на други начин да изврши проверу идентитета неке особе, те да прво мора да се обрати јавном тужиоцу, који ће контактирати судију за претходни поступак и тек уколико добије наредбу судије може да користи резултат подударности.

Једна од новина предвиђена Нацртом закона о унутрашњим пословима је и улазак у стан, односно претрес стана без налога суда, који је такође био на мети критика јавности, предочила је она.

Заменица секретара МУП-а је објаснила да је једина разлика у овом нацрту у односу на садашњи Закон о полицији и Законик о кривичном поступку у томе да је један од основа за улазак у стан без налога суда прецизиније дефинисан.

Прописано је да се под отклањањем озбиљне и непосредне опасности подразумева и постојање основа сумње да се припрема, врши или је извршено кривично дело, рекла је она и додала да се ово односи пре свега на поступање у случајевима насиља у породици.

Према њеним речима, једна од новина је такође да ће службеници поред плочице са именом имати још једно обележје ради брзе идентификације, а које ће носити и преко заштитне одеће.

Према Закону о спречавању насиља у породици, полицајац може да изрекне две хитне мере – привремено удаљење учиниоца из стана и привремена забрана контактирања и приласка жртви, али је Нацртом закона, како је навела, регулисано и да полицајац има право и дужност да изрекне меру обавезног одузимања оружја од учиниоца, жртве и чланова породичног домаћинства.

Једна битна новина јесте и да је уведено да полицијски службеник преда службено оружје и друга средства која су им поверена на раду у ситуцијама када против њих постоји пријава за кривично дело насиље у породици, или друго кривично дело са елементима насиља, напоменула је она и указала на то да су повећани рокови застарелости за покретање дисциплинског поступка за полицијске службенике.

Када је у питању Нацрт закона о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, Бонџић је рекла да је укинут услов да особа која жели да полаже за категорију „Д“, односно аутобус, мора да поседује дозволу за „Ц“ најмање две године, како је то било регулисано досадашним Законом.

Јавна расправа о сету закона трајаће до 22. јануара 2023. године.

Прочитајте и ово:

Из ове категорије: