septembar 20, 2022

Skladištio i prodavao opasan otpad u vrednosti od pola miliona dinara

KLIMA ILI TA PEĆ? Šta se više isplati za dogrevanje?