Влада оградичила цену хлеба, забрањен извоз пелета

Новом Уредбом ограничена је малопродајна цена хлеба од брашна Т-500, на 53,50 динара, док је максимална произвођачка цена ограничена на 45,88 динара.

Максимална малопродајна цена пелета не сме прелазити 38.000 динара по тони у свим паковањима, одлучила је Влада Србије доносећи Уредбу о ограничењу висине цене пелета, а донета је и одлука о привременој забрани извоза пелета.

Foto: Pixabay

На седници Владе Србије усвојена је Уредба о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т-500“, у циљу даље заштите животног стандарда становништва Републике Србије, имајући у виду да тржиште још увек није стабилизовано, саопштено је из Министарства трговине, туризма и телекомуникација.

Уредбом се уређује обавезна производња и промет хлеба, максимална висина маржи, ремитенда и рокови плаћања привредним субјектима који се баве производњом хлеба.

Новом Уредбом ограничена је малопродајна цена хлеба од брашна Т-500, на 53,50 динара, док је максимална произвођачка цена ограничена на 45,88 динара.

Такође, Уредбом је ограничена и највиша укупна стопа марже, обрачуната на нето фактурну цену за све остале врсте хлеба, умањену за рабате и попусте, а износи максимално 40 процената.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику“ Републике Србије, а примењује се од 9. августа и важиће 30 дана.

Влада је, како се подсећа у саопштењу, донела и Уредбу о ограничењу висине цене пелета којом максимална малопродајна цена пелета не сме прелазити 38.000 динара по тони у свим паковањима.

 

 

Извор: РТС

Прочитајте и ово:

Из ове категорије: