Без дискриминације у току предизборне кампање регистрованих политичких странака, коалиција и кандидата

Савет Регулаторног тела за електронске медије, на седници одржаној 02. марта 2020. године, усвојио је „Препоруку комерцијалним пружаоцима медијске услуге о обезбеђивању заступљености без дискриминације у току предизборне кампање регистрованих политичких странака, коалиција и кандидата“.

Интернет портал ,,Нишке новине“ стриктно ће примењивати Препоруку Регулаторног тела зе електронске медије.

ПРЕПОРУКА У ЦЕЛОСТИ:

На основу члана 60. Закона о електронским медијима („Службени гласник РС“
бр. 83/14 и 6/16-др. закон), Савет Регулаторног тела за електронске медије, на седници одржаној дана
02.03.2020. године, донeo je

П Р Е П О Р У К У
комерцијалним пружаоцима медијске услуге о обезбеђивању заступљености
без дискриминације у току предизборне кампање регистрованих
политичких странака, коалиција и кандидата

Ради обезбеђивања заступљености без дискриминације у току предизборне кампање регистрованих политичких странака, коалиција и кандидата препоручује се пружаоцима медијске услуге да:

1. приликом информисања о предизборним активностима подносилаца изборних листа и кандидата обезбеде њихову заступљеност у програму без дискриминације, имајући у виду значај политичких странака и кандидата, односно значај догађаја у којима они учествују;

2. предизборни програм јасно одвоје од остатка програма звуком и сликом (најавна и одјавна шпица), јасно га означе текстуалним обавештењем (нпр. предизборни програм, председнички избори, политички маркетинг, изборни маркетинг, политичке рекламе и сл.) током целог његовог трајања, не емитују
предизборни програм у току и најмање десет минута пре или након емитовања дечије емисије, односно емисије намењене малолетницима;

3. поштују правила професионализма, објективности и новинарске етике када извештавају о политичким дешавањима и у информативним емисијама, изван програма који се односи на предизборну кампању, обавештавају о актуелним збивањима и активностима државних органа и функционера на начин да
извештавање не садржи посебно промотивно упућивање на подносиоце изборних листа, кандидате са изборних листа или њихове активности, идеје или политичке ставове;

4. приликом емитовања политичких огласних порука примењују одредбе прописа којима се уређује област телевизијског и радијског оглашавања;

5. ако је више подносилаца изборних листа или кандидата заинтересовано за емитовање својих политичких огласних порука у програму, а не постоје технички услови да се њихови интереси задовоље у целости, време намењено политичком оглашавању расподеле на подносиоце изборних листа или кандидате сразмерно њиховој исказаној заинтересованости;

6. предизборни програм не емитују 48 часова пре дана одржавања избора и на дан одржавања избора до затварања бирачких места.

Број: 05-2045/19/20-1
У Београду, 02.03.2020. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА
Горан Петровић с.р.

Прочитајте и ово:

Из ове категорије: