Просечне зараде по запосленом у септембру 74.160 динара (бруто)

Просечна зарада (бруто) обрачуната за септембар 2019. године износила је 74.160 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 53.698 динара.

Новац, илустрација, фото: М.М.
Новац, илустрација, фото: М.М.

Раст бруто зарада у периоду јануар–септембар 2019. године, у односу на исти период прошле године, износио је 10,0% номинално, односно 7,8% реално. Истовремено, нето зараде су порасле за 10,1% номинално и за 7,9% реално.

У поређењу са истим месецом претходне године, просечна бруто зарада за септембар 2019. године номинално је већа за 11,9%, а реално за 10,7%, док је просечна нето зарада номинално већа за 12,1%, односно за 10,9% реално.

Медијална нето зарада за септембар 2019. године износила је 41 547 динарa, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа.

Извор: Републички завод за статистику

Прочитајте и ово:

Из ове категорије: