živorođeni

SRBIJA U BROJKAMA: Živorođeni i umrli – januar 2023.

U periodu januar–februar broj živorođenih 8.985