vrtić

Poseban kolektivni ugovor za predškolske ustanove produžen za tri godine

LEPA VEST: Naselje 9. Maj dobija vrtić za oko 100 mališana!