Ugušio se

Tuga...

Ugušio se od dima u porodičnoj kući