stranačka slava

Sveti Marko

Ujedinjena seljačka stranka obeležila stranačku slavu