služenje vojnog roka

Vojska Srbije

Poziv mladima da se prijave za dobrovoljno služenje vojnog roka

U toku prijavljivanje za dobrovoljno služenje vojnog roka u junu