Pronađi me

Novi sistem

Mobilni operateri će podržati sistem „Pronađi me“ slanjem SMS poruka sa linkom do MUP-a