preregistracija oružja

Dobar predlog, ali da li će ga usvojiti?

Miletić predložio da se preregistracija oružja produži do 5. marta 2022. godine

Dobar potez

Poslanik Miletić traži produženje roka za preregistraciju oružja