predsednik vlade

Sećanja

Poznate Nišlije: Nikola Uzunović – političar i predsednik Vlade Kraljevine Jugoslavije