pomoć države

Do jutros

Prijavljeno milion dece za pomoć države od 10.000 dinara

Odlična vest

Državna pomoć za investiranje u proizvodnji vina