pojačane aktivnosti MUP

Policija

U narednim danima pojačane aktivnosti MUP-a na suzbijanju iregularnih migracija