pad broja rođenih

Pad 2,4%

Pad broja živorođenih u odnosu na 2019. godinu