opština pantelej

Prolećno ozelenjavanje na prostoru Panteleja

Poseta opštinskih zvaničnika Policijskoj ispostavi Pantelej