naučno tehnološki park

Proširuju se kapaciteti Naučno-tehnološkog parka, Vlada ulaže još 20 miliona evra