municija

Dobar predlog, ali da li će ga usvojiti?

Miletić predložio da se preregistracija oružja produži do 5. marta 2022. godine