Mihjalo Zdravković

Nišlija Mihajlo Zdravković na čelu ,,Aerodroma Srbije“