mere zaštite

Treba poštovati

Obaveza svih građana da se pridržavaju zaštitnih mera