lek elaj lili

Oko 600 dolara košta lek protiv korone ,,Elaj Lili“, Srbija ih ima 1.800