Korea

U oktobru

U Nišu se otvara Srpsko-korejski informatičko-pristupni centar