grom

Ognjena Marija

Ako ste imali štetu od groma i oluje- danas treba da slavite