Gorica

JKP ,,Gorica“ se kreditno zadužuje sa 10 miliona dinara